Денна - 503 учні

Сімейна (домашня) - 0 учнів

Педагогічний патронаж - 0 учнів

Екстернатна - 2 учні