СТАТУТ ЗАКЛАДУ

ЛІЦЕНЗІЯ

ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ЗАКЛАДІ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НА ФАКТИЧНУ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕЮ

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛІЦЕЮ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЛІЦЕЮ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ФАКТ БУЛІНГУ

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ